Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Stypendia i zasiłki szkolne 2022/2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej przypomina o zbliżającym się terminie składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grzmiąca. Wnioski można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej, ul. 1 Maja 7 na parterze budynku, pokój nr 2, w terminie do dnia 15 września 2022 r.

Termin i sposób załatwienia:

  1. Po spełnieniu wszystkich kryteriów zostanie wydana i doręczona decyzja.
  2. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Grzmiąca znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
  3. Wysokość miesięcznej kwoty stypendium szkolnego uzależniona jest od miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia, która nie może być większa niż kwota, o której mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. w wysokości 600 zł netto.
  4. Złożone wnioski rozpatrzone zostaną w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia. W przypadku prowadzenia skomplikowanego postępowania, termin może ulec wydłużeniu.
  5. Stypendium zostanie wypłacone po dostarczeniu zestawienia faktur oraz dokumentów (faktur, rachunków oraz innych imiennych dowodów wpłat) potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne, zgodnie z katalogiem wydatków podlegających refundacji.

Autor: Sabina Bryjka

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-09-14 10:20przez: Sabina Bryjka
Opublikowano:2022-09-14 10:21przez: Krzysztof Górniak
Podmiot udostępniający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej
Odwiedziny:25

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo