Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Aktualności

Artykuły

 • Zaproszenie na spotkanie informacyjne z Caritas wyróżnione

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Grzmiąca na spotkanie organizowane w ramach projektów socjalnych, które poprowadzi przedstawiciel Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej.

  Spotkanie odbędzie się 12 października 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Ośrodka w sali narad Urzędu Gminy.  

   

  Czytaj Więcej o: Zaproszenie na spotkanie informacyjne z Caritas
 • Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na stanowisko: ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ wyróżnione

   

  Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na stanowisko:


  ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej ogłasza nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2024r.

  Miejsce pracy: teren gminy Grzmiąca, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

  Warunki zatrudnienia: umowa zlecenie w trakcie realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2024r.

  1. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:
  2.   Osoby posiadające dokument  potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta;
  3.   Osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.
  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na stanowisko: ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
 • STYPENDIA SZKOLNE 2023/2024 wyróżnione

  Osoby zainteresowane stypendium szkolnym na nowy rok szkolny 2023/2024 mogą składać wnioski
  w okresie od 01 września 2023 r. do 15 września 2023 r. (w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia  15 października 2023 r.) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzmiącej!!

  Stypendium szkolne przysługuje:

  1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
  o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

  2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

  Warunkiem uzyskania stypendium jest posiadanie dochodu nieprzekraczającego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj.600,00 zł.

  Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na  podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie. Dokumentami tymi będą rachunki, faktury i inne imienne dowody zapłaty, związane z wydatkami poniesionymi na ucznia.

   

  Czytaj Więcej o: STYPENDIA SZKOLNE 2023/2024
 • Webinarium Cyberbezpieczeństwo

  Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej w dniu 04.09.2023 r. w siedzibie Ośrodka zorganizowali kolejne spotkanie zainicjowane dzięki realizacji projektów socjalnych pn. „Aktywni niePełnosprawni - Szansa na lepsze jutro”, „Razem przeciw przemocy” oraz „W rodzinie siła” z zakresu cyberbezpieczeństwa podczas zawierania transakcji elektronicznych. Celem webinarium było zwiększenie świadomości w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.  Spotkanie było skierowane do seniorów oraz ich opiekunów. W spotkaniu uczestniczyło 19 osób.

  Czytaj Więcej o: Webinarium Cyberbezpieczeństwo
 • Podziękowania za wsparcie przy organizacji Pikniku Integracyjnego wyróżnione

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej składa serdeczne podziękowania za wsparcie udzielone przez sponsorów oraz pomoc partnerów lokalnych w przygotowaniu i organizacji pikniku  integracyjnego, który odbył się w dniu 31.08.2023 r. Pragniemy również podziękować mieszkańcom  za zaangażowanie i pomoc przy realizacji pikniku oraz uczestnictwo we wspólnej zabawie.

  Piknik był doskonałą okazją do wspólnej zabawy i integracji osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną, do uwrażliwienia jednych na potrzeby drugich i do propagowania tego typu spotkań.

  Czytaj Więcej o: Podziękowania za wsparcie przy organizacji Pikniku Integracyjnego
 • Za nami udany Piknik integracyjny !! wyróżnione

  Po raz pierwszy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej zorganizował piknik integracyjny.  Patronatem Honorowym wydarzenie objął Wójt Gminy Grzmiącą, Pan Patryk Makowski.

  Impreza miała na celu integrację osób z  niepełnosprawnościami ze społecznością lokalną. Oficjalnego rozpoczęcia pikniku dokonała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej, Pani Edyta Brysik. Również gorące powitanie padło z ust Wójta Gminy Grzmiąca, Pana Patryka Makowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Grzmiąca, Pana Marka Bulczaka oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych.

   

  Czytaj Więcej o: Za nami udany Piknik integracyjny !!
 • OGŁOSZENIE !!! - Rusza nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 wyróżnione

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej ogłasza nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
  w życiu społecznym.

  Adresatami Programu są:

  dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7. i 8. w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

  osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. , poz. 100 z póżn. zm.).

  Czytaj Więcej o: OGŁOSZENIE !!! - Rusza nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024
 • WYJAZD INTEGRACYJNY wyróżnione

  Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej dnia 17 sierpnia 2023 r. w ramach realizacji projektów socjalnych zorganizowali wyjazd integracyjny do Szczecinka.

  Pierwszym przystankiem wspólnego wyjazdu było Muzeum Regionalne. Dzięki uprzejmości Dyrektora muzeum Pana Ireneusza Markanicza, który osobiście oprowadzał naszą grupę po muzeum, wszyscy uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z eksponatami muzealnymi oraz wystawą czasową pn. „W sercu Afryki”. Podczas tego spotkania mogliśmy poznać obyczaje i kulturę odległego plemienia Dogonów oraz historię naszej małej ojczyzny.

  Czytaj Więcej o: WYJAZD INTEGRACYJNY
 • WEBINARIUM CYBERBEZPIECZEŃTWO wyróżnione

  Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej zapraszają na webinarium pod tytułem „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych”.

  Webinarium odbędzie się 4 września 2023 r. w godz. 10:00 – 12:35 w siedzibie Ośrodka w sali narad Urzędu Gminy.

  Celem webinarium jest zwiększenie świadomości w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców. Jest ono skierowane do seniorów oraz ich opiekunów.

  Szczegółowych informacji udzielą pracownicy socjalni GOPS Grzmiąca, Pani Katarzyna Pęcak, Pani Dominika Bielecka oraz Pani Magdalena Pitra
  tel. 94 37 36 878 wew. 63, 64, 65.

  Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

  Czytaj Więcej o: WEBINARIUM CYBERBEZPIECZEŃTWO

Banery/Logo