Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej - Informacje o Programie “Posiłek w szkole i w domu” – w tym posiłki dla dzieci i młodzieży w przedszkolu i w szkole od września br.

Informacje

Informacje o Programie “Posiłek w szkole i w domu” – w tym posiłki dla dzieci i młodzieży w przedszkolu i w szkole od września br.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej przypomina o możliwości ubiegania się o pomoc w formie  jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu od września 2023 r., świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Świadczenia przyznawane są w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Pomoc może być przyznana rodzinom, których miesięczny dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego, tj.:
·         kwoty 1552,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
·         kwoty 1200,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Ustalając sytuację dochodową rodziny bierze się pod uwagę dochód wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. wniosek złożony we wrześniu - dochody za miesiąc sierpień), a w przypadku utraty dochodu - z m-ca złożenia wniosku.
Warunkiem udzielenia pomocy, oprócz spełnienia kryterium dochodowego jest jednocześnie występowanie okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej (art. 7), tj. ubóstwo, bezrobocie, długotrwała lub przewlekła choroba, niepełnosprawność, wielodzietność i inne.
Przyznanie pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.  Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzmiącej ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca.
Szczegółowych informacji na temat przyznania pomocy udzielają pracownicy socjalni Ośrodka pod numerem telefonu 94 37 368 78 wew. 62, 63, 65 lub 604-506-794.  

Autor: Edyta Brysik - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Banery/Logo