Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

OGŁOSZENIE !!! - Rusza nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej ogłasza nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7. i 8. w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. , poz. 100 z póżn. zm.).

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

  • wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
  • wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  • wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  • wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Osoby zainteresowane pomocą w ramach Programu, zapraszamy do składania zgłoszeń do Programu w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej, w tym celu należy złożyć:

Kartę zgłoszenia do Programu AOON - Załącznik nr 1 - link do pobrania

Klauzulę informacyjną RODO – Załącznik nr 2 - link do pobrania

 Do powyższych dokumentów należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 8 września 2023 roku.

Ostateczna kwalifikacja osób odbędzie się po przyznaniu Gminie środków przez Wojewodę. Zgłoszenia można dostarczać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca lub pocztą elektroniczną: gops_grzmiaca@po.pl.

Uwaga!

Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegóły Programu są zawarte na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzmiącej pod numerem telefonu 94 37 36 878 wew. 63,64,65

Autor: Pracownik socjalny - Katarzyna Pęcak

Banery/Logo