Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Informacja - posiłki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej uprzejmie informuje o możliwości składania wniosków/podań o dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w kolejnym semestrze roku szkolnego 2022/2023.  Podania można składać u pracowników socjalnych w godzinach pracy Ośrodka.

Autor: Edyta Brysik