Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Rodziny wspierające

Zostań rodziną wspierającą! Poszukujemy rodzin, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej w oparciu o zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  zachęca rodziny do współpracy we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Rodzina wspierająca pomaga innym rodzinom w prawidłowym funkcjonowaniu w miejscu ich zamieszkania, poprawnym wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych itp., wykorzystując własne zasoby i umiejętności.

Rodzina wspierająca zajmuje się w szczególności:

 • udzielaniem rad dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych,
 • pomocą dzieciom w nauce,
 • wypracowaniem nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,
 • udzielaniem wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne prowadzenie budżetu domowego i gospodarstwa domowego,
 • organizowaniem czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych,

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej to praca społeczna, za którą rodzina nie otrzymuje wynagrodzenia.

Kto może zostać rodziną wspierającą?

Warunki, jakie powinni spełnić kandydaci na rodzinę wspierającą to:

 • brak skazania za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 • stan zdrowia pozwalający na realizację zadań,
 • brak uzależnień,
 • ustabilizowana sytuacja finansowa,
 • prawidłowo wypełniać funkcje opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci;
 • posiadać pełną władzę rodzicielską;
 • wywiązywać się z obowiązku alimentacyjnego, jeżeli takowy posiada.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 • zgłosić swoją kandydaturę na rodzinę wspierającą do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej,
 • wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu swojego zamieszkania,
 • uzyskać pozytywną opinię Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej,
 • podpisać umowę, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.


Kandydaci na rodziny wspierające proszeni są o zgłoszenie swojej gotowości do udziału w procesie pomocy rodzinom wspieranym poprzez złożenie wniosku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzmiącej ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca.

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów jest ważne do odwołania.

Autor: Edyta Brysik

Banery/Logo