Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Nieodpłatna mediacja

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediacje wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, sąsiedzkich, rodzinnych, konsumenckich i innych, w tym również sądowych, o ile sąd nie skierował już sprawy do mediacji sądowej.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązania sporów, w szczególności mediacji i korzyści z tego wynikających;
  • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
  • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
  • przeprowadzenie mediacji;
  • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

  • sąd lub inny organ wydał postanowienie o skierowanie sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
  • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Kto może skorzystać z mediacji?

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sprawy. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.

Formy zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem 94 372-92-25. Istnieje również kontaktu przez e-mail pomoc.prawna@powiat.szczecinek.pl oraz osobiście w Starostwie Powiatowym w Szczecinku przy ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek.

Mediacja co do zasady świadczona jest podczas osobistej wizyty w punkcie na terenie Powiatu Szczecineckiego.

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:

  • Punkt NPP nr 1 w Starostwie Powiatowym w Szczecinku, ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek – w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na mediację, mediacje prowadzić będzie mediator adw. Łukasz Gołubiński
  • Punkt NPP nr 2 – zlokalizowany w Urzędzie Miejskim w białym borze, ul. Słupska 10, 78-425 Biały bor oraz w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Lipowa 6, 78-449 Borne Sulinowo, w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na mediację, mediacje prowadzić będzie mediator r.pr. Kamil Sęk
  • Punkt NNP nr 3 – zlokalizowany w Urzędzie Gminy Grzmiąca, ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca oraz Urzędzie Miejskim w Barwicach, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice – w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na mediację, mediacje prowadzić będzie mediator r.pr. Cezary Wicik

Autor: Edyta Brysik

Banery/Logo